Afdrukken

Christelijk Gemengd Koor Laudate Dominum

o.l.v. Jan v Seters

zoekt nieuwe koorleden

dames en heren

van harte welkom

elke dinsdag 20.00 uur in de recreatiezaal van de vliedberg te Ouddorp

info: 06-12463423

www.cgklaudate.nl

koor